Ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen van 25 november, publiceren we ook een eigen studie over de Conventie van Istanbul als nieuwe tool om te strijden tegen VGV.

Deze studie onderzoekt in welke mate de ratificiatie van het Verdrag van Istanbul een impact zal hebben op de Belgische situatie. Het artikel duidt de verplichtingen aan van de lidstaten en maakt in dat opzicht een balans op die door de civil society gebruikt kan worden om de Belgische overheid aan zijn verplichtingen te doen herinneren. Op het einde van de studie worden aanbevelingen gedaan.

De studie, met als titel: ‘De Conventie van Istanbul -een nieuw instrument in de strijd tegen geweld tegen vrouwen: impact op de Belgische situatie’ is toegankelijk via volgende link.