Deze nieuwe tool is een handleiding met goede praktijken voor de verschillende sectoren die te maken kunnen krijgen met vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn of dreigen te worden van vrouwelijke genitale verminking. De tool is uitgewerkt in het kader van de gezamenlijke strategieën ter bestrijding van VGV.

 

De fiches zijn opgemaakt voor de volgende sectoren: de gezondheidssector, de sector van de jeugdhulp, politie en justitie, en de sector van de opvang van asielzoekers.

De handleiding is ontstaan in het kader van de Conventie van Istanbul. Dit verdrag van de Raad van Europa ter preventie van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld voorziet de vorming van hulpverleners over alle vormen van gendergerelateerd geweld.

Deze tool is een handig hulpmiddel wanneer actoren in verschillende sectoren geconfronteerd worden met een geval van VGV. Er worden goede praktijken voorgesteld, en er worden handvaten aangereikt om het gesprek te beginnen en om de gevallen op een onderbouwde manier te behandelen en eventueel door te sturen naar andere sectoren. Samenwerking tussen verschillende sectoren komt sterk naar voren in deze tool, gezien er regelmatig verwezen wordt naar andere diensten en actoren die een rol te spelen hebben in de behandeling van gevallen van VGV of risico op VGV.