manuel avocats 2014 nl

Handboek voor advocaten
actualisatie 2014

Intact PasseportNL 1

Paspoorten 
Afar
Arabisch
Engels
Frans
Malinké
Moré
Nederlands
Poular
Somali
Swahili

kit prevention nl

Toolkit "Preventie van vrouwelijke genitale verminking"

De verenigingen, gespecialiseerd in de strijd tegen VGV (INTACT, GAMS, CL-MGF), hebben via de Gezamenlijke Strategie een toolkit samengesteld. De bedoeling is dat hulpverleners makkelijker toegang zouden krijgen tot de bestaande preventietools in België.

Alle tools zijn beschikbaar op de website van de Gezamenlike Strategies voor de strijd tegen Vrouwelijke Genitale Verminking.

guide bonne pratique nl

Handleiding met goede praktijken 

De handleiding met goede praktijken (2017) is een nieuw instrument in de strijd tegen VGV. De tool is gemaakt voor de verschillende sectoren die te maken kunnen krijgen met vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn of dreigen te worden van vrouwelijke genitale verminking.

De handleiding omvat een transversale fiche en fiches per sector: de fiches zijn opgemaakt voor de volgende sectoren: de gezondheidssector, de sector van de jeugdhulp, politie en justitie, en de sector van de opvang van asielzoekers.

Deze tool is een aanvulling op de VGV preventiekit.

De handleiding is een handig hulpmiddel wanneer actoren in verschillende sectoren geconfronteerd worden met een geval van VGV. Er worden goede praktijken voorgesteld en er worden handvaten aangereikt om de gevallen op een onderbouwde manier te behandelen en eventueel door te sturen naar andere sectoren. Samenwerking tussen verschillende sectoren komt sterk naar voren in deze tool, gezien er regelmatig verwezen wordt naar andere diensten en actoren die een rol te spelen hebben in de behandeling van gevallen van VGV of risico op VGV.

brochure nl vandeurzen 1

Het Beroepsgeheim en de VGV

De brochure heeft als doel :

  • De professionals te informeren over deze vorm van geweld tegen vrouwen en de strafwet;
  • De professionals die met de problematiek in aanraking komen aan te sporen om samen te werken;
  • De professionals gerust te stellen en hen aan te moedigen om hun verantwoordelijkheid op te nemen wanneer zij geconfronteerd worden met deze vorm van geweld

Update - Wijziging van artikel 458 bis van het strafwetboek

Aandacht !

UPDATE over art. 458 bis SW ( opheffen van het beroepsgeheim) en art.422bis ( verplichting tot hulp aan personen in nood).

Zie aan het Strafwetboek.

Couv COL06 2017 NL

Omzendbrief COL O6/2017

Omzendbrief COL 06/2017 van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal, die op 1 juni 2017 in werking is getreden, betreffende het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminkingen, gedwongen huwelijken en wettelijke samenwoningen.

COL 06/2017
Synthese
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage 7

Nuttige links