Gelieve deze mail breed te verspreiden onder uw contacten en vrienden :

 

INTACT werft aan :  een directeur.trice (m/v/x)

                                    

Directeur.trice (m/v/x) :

De functie

Onder het gezag en de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de raad van bestuur (RvB) van de vzw, zal de directeur.trice :

 • De leiding waarnemen van de vereniging, de cohesie van het team medewerkers/-sters handhaven met het oog op de verwezenlijking van het maatschappelijke doel en het human-resources beleid verzekeren;
 • Het opstellen en de uitvoering van het meerjarige strategisch plan coördineren;
 • De algemene en financiële ondernemingsstrategie medebepalen en uitvoeren, alsook financieringsbronnen vinden die zullen bijdragen tot het verdere bestaan van de vzw;
 • Zorgen voor een gezond beheer op het vlak van financiën, administratie en logistiek;
 • Bijdragen tot het formuleren van beslissingen van de RvB en de Algemene Vergadering, en voornoemde beslissingen concretiseren;
 • Waken over de uitstraling en de impact van INTACT onder openbare diensten en privé ondernemingen, plaatselijke- en internationale partners en het brede publiek.

Vereiste kenmerken

 • Belangstelling voor het maatschappelijke doel van de vereniging;
 • Een masters diploma of een equivalent inzake verworven ervaring, met een voorkeur voor juridische expertise;
 • Een ontegensprekelijke ervaring in het domein van organisatie en beheer van een vereniging;
 • Tweetaligheid Nederlands/Frans;
 • Het gebruik van het meest recente ‘Office’ programma voor personal computers.

Vaardigheden

 • Het vermogen om een eigen visie te ontwikkelen, pro-actief en creatief te kunnen optreden;
 • Een analytische- en synthetische geest;
 • De gave om een ploeg medewerkers/-sters te motiveren en te leiden;
 • Kunnen onderhandelen en beslissen;
 • Overtuigend kunnen optreden bij subsidiërende overheden, partners/zustersorganisaties, donoren, …
 • Ervaring in het domein van financieel beheer (interpretatie van een balans, opstellen van een budget, …);
 • Opstellen van aanvragen voor financiering en van verslagen gericht aan subsidiërende overheden;
 • Stressbestendigheid.

Het aanbod

 • 3/5de betrekking, die mogelijk tot een voltijdse betrekking (38 u/ week) kan worden uitgebreid;
 • Tewerkstelling zo snel mogelijk;
 • 6 maand hernieuwbaar arbeidsovereenkomst, kan erna omgevormd worden in een onbepaalde duur arbeidsovereenkomst.
 • Wedde conform de vigerende barema’s + maaltijdbonnen.
 • Heeft u interesse?

U kan zich dan kandidaat stellen door uw CV en een begeleidend schrijven (waarin u gewag zal maken van uw motivering) te laten geworden aan Mevr. Verstraete Katrin, Directrice van INTACT vzw, op het volgende e-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Dans le cadre du projet « FGM Global Approach » financé par le Fonds Asile Migration et Intégration (FAMI), mis en œuvre par le GAMS Belgique (aspects santé et socio-culturels) et l’asbl INTACT (aspects juridiques) une trajectoire MGF a été réalisée dans le but d’établir une approche commune au sein des structures d’accueil vis-à-vis de l’identification et l’accompagnement des femmes/filles demandeuses d’asile ayant subi ou à risque de MGF. Cette trajectoire a été élaborée grâce à l'input du terrain. Un groupe de travail national (représentants de Fedasil, Croix-Rouge et partenaires) a ainsi été constitué et piloté via un comité d’accompagnement de Fedasil.

Le Réseau Santé Mentale en Exil* présente la nouvelle édition de son guide sur l’accès à l’aide en santé mentale pour personnes exilées en région bruxelloise. Ce guide est destiné aux travailleurs de première ligne souhaitant mieux appréhender les divers enjeux liés à l’accompagnement psychosocial et thérapeutique de personnes présentant la double problématique d’une souffrance psychologique et d’un statut de séjour précaire.

Cette édition 2018 comprend une actualisation de la version 2011, ainsi que trois nouveaux chapitres consacrés à des publics spécifiques : les femmes victimes de violence, les mineurs étrangers non accompagnés et les usagers de drogues.

Pour obtenir un exemplaire papier du guide et avoir plus d'informations, contactez le Réseau :

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tél : 02 533 06 70

Personnes de contact : Ondine Dellicour et Johan Cornez.

Vous pouvez également télécharger une version numérique sur le site du SSM Ulysse

A l’occasion de la journée internationale de tolérance zéro aux Mutilations Génitales Féminines (MGF), les deux asbl GAMS Belgique et INTACT ont le plaisir de vous annoncer le lancement d’un nouveau réseau social-santé sur Bruxelles dédié à la prévention des MGF.

Ce réseau social-santé est né de la volonté politique de Mme Jodogne, Ministre en charge de la politique de la santé et Mme Frémault, Ministre en charge de l’action sociale de la COCOF (décision approuvée le 27 avril 2016 lors du Gouvernement francophone thématique santé) qui ont uni leurs compétences et leurs moyens financiers pour soutenir et renforcer les programmes existants menées par les deux associations spécialisées GAMS Belgique (volet santé) et INTACT (volet social) en partenariat avec les autres acteurs bruxellois.

L'asbl INTACT compte une nouvelle directrice : Katrin Verstraete.

Nous souhaitons à Sophie Forrez beaucoup de réussite dans ses nouvelles fonctions.

 

L'association a déménagé ses bureaux à la Rue des Palais, 154 à 1030 Schaerbeek.

Vous pouvez nous joindre par téléphone, du mardi au jeudi, au 0499 83 29 42 ou à l'adresse Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

1) Persbericht.

2) Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV), AWEPA (the Association of European Parliamentarians With Africa) in samenwerking met GAMS en INTACT nodigen u uit op maandag 6 februari 2017 vanaf 12.30 tot 14.30 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers (Leuvenseweg 13, 1000 Brussel).

De Conferentie zal over Recent Belgisch onderzoek rond asielprocedure en inzichten rond de rol van mannen bij VGV spreken.

Voor meer informatie zie deze link.

Persbericht.

INTACT neemt deel, samen met het Europees Netwerk End FGM en 10 Europese organisaties aan een project “United to end FGM”. Het is een Europees online leerplatform over VGV met verschillende modules om meer te weten te komen over VGV. Het doel is om de professionnals van verschillende sectoren die in aanraking zouden komen met een (risico)situatie van VGV, bij te staan om deze te erkennen en aan te pakken, door nuttige informatie ter beschikking te stellen (modules gezondheid, asiel, jeugdhulp, justitie, politie enz).

Om hierover meer te weten, klik hier.

Voor een presentatie van het project, klik hier.

Deze nieuwe tool is een handleiding met goede praktijken voor de verschillende sectoren die te maken kunnen krijgen met vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn of dreigen te worden van vrouwelijke genitale verminking. De tool is uitgewerkt in het kader van de gezamenlijke strategieën ter bestrijding van VGV.

Ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen van 25 november, publiceren we ook een eigen studie over de Conventie van Istanbul als nieuwe tool om te strijden tegen VGV.

Subcategorieën