! We zijn niet meer beschikbaar op onze vaste nummer. Zie Contact

Onze kantoren zijn open van dinsdag tot en met donderdag

     

INTACT is een tweetalige organistie die juridisch advies verleent met betrekking tot vrouwelijke genitale verminking (VGV), gedwongen huwelijken en eergerelateerd geweld.

De organisatie heeft verschillende activiteiten, gaande van juridische ondersteuning, sensibilisering, belangenbehartiging tot samenwerking met verschillende nationale en internationale partners :

famillevoor de doelgroep van vrouwen, meisjes en hun naasten die juridische advies nodig hebben tijdens hun asielprocedure

 

 

main professionnelsvoor de doelgroep van de professionelen die in hun werk te maken krijgen met betrokken personen. Door middel van advies, activiteiten en de verspreiding van tools worden hun vaardigheden om VGV te voorkomen en meisjes tegen de praktijk te beschermen, versterkt.

Vreest u een besnijdenis bij uzelf of bij iemand in uw kring, zoekt u advies of hulp ?

Contacteer INTACT in geval van een reëel of dringend risicio voor vrouwelijke genitale verminking op het nummer +32 (0)499 83 29 42.

INTACT kan een persoon ondersteunen die bescherming nodig heeft of een klacht wil neerleggen naar aanleiding van een reeds uitgevoerde VGV of naar aanleiding van een poging tot VGV. De organisatie heeft de mogelijkheid op te treden voor het gerecht (onder voorbehoud van ontvankelijkheid van de klacht ) om een persoon die een vrees heeft voor VGV te beschermen.

In geval van een mogelijk en niet dringend risico, gelieve GAMS België te contacteren op het nummer +32 (0)2 219.43.40.

In geval van uiterste dringendheid, gelieve de politie te bellen (112 of 101).

Communiqué de presse : arrêt du 11 février 2019 du Tribunal fédéral (Suisse)

 

Le Tribunal fédéral confirme la condamnation d'une femme de Somalie, qui avait faitexciser ses filles dans son pays d'origine avant leur venue commune en Suisse. Il rejette le recours formé par celle-ci contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/fr/6B_77_2019_2019_02_22_T_f_15_56_43.pdf

INTACT RECRUTE - INTACT WERFT AAN

Gelieve deze mail breed te verspreiden onder uw contacten en vrienden :

 

INTACT werft aan :  een directeur.trice (m/v/x)

                                    

Directeur.trice (m/v/x) :

De functie

Onder het gezag en de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de raad van bestuur (RvB) van de vzw, zal de directeur.trice :

 • De leiding waarnemen van de vereniging, de cohesie van het team medewerkers/-sters handhaven met het oog op de verwezenlijking van het maatschappelijke doel en het human-resources beleid verzekeren;
 • Het opstellen en de uitvoering van het meerjarige strategisch plan coördineren;
 • De algemene en financiële ondernemingsstrategie medebepalen en uitvoeren, alsook financieringsbronnen vinden die zullen bijdragen tot het verdere bestaan van de vzw;
 • Zorgen voor een gezond beheer op het vlak van financiën, administratie en logistiek;
 • Bijdragen tot het formuleren van beslissingen van de RvB en de Algemene Vergadering, en voornoemde beslissingen concretiseren;
 • Waken over de uitstraling en de impact van INTACT onder openbare diensten en privé ondernemingen, plaatselijke- en internationale partners en het brede publiek.

Vereiste kenmerken

 • Belangstelling voor het maatschappelijke doel van de vereniging;
 • Een masters diploma of een equivalent inzake verworven ervaring, met een voorkeur voor juridische expertise;
 • Een ontegensprekelijke ervaring in het domein van organisatie en beheer van een vereniging;
 • Tweetaligheid Nederlands/Frans;
 • Het gebruik van het meest recente ‘Office’ programma voor personal computers.

Vaardigheden

 • Het vermogen om een eigen visie te ontwikkelen, pro-actief en creatief te kunnen optreden;
 • Een analytische- en synthetische geest;
 • De gave om een ploeg medewerkers/-sters te motiveren en te leiden;
 • Kunnen onderhandelen en beslissen;
 • Overtuigend kunnen optreden bij subsidiërende overheden, partners/zustersorganisaties, donoren, …
 • Ervaring in het domein van financieel beheer (interpretatie van een balans, opstellen van een budget, …);
 • Opstellen van aanvragen voor financiering en van verslagen gericht aan subsidiërende overheden;
 • Stressbestendigheid.

Het aanbod

 • 3/5de betrekking, die mogelijk tot een voltijdse betrekking (38 u/ week) kan worden uitgebreid;
 • Tewerkstelling zo snel mogelijk;
 • 6 maand hernieuwbaar arbeidsovereenkomst, kan erna omgevormd worden in een onbepaalde duur arbeidsovereenkomst.
 • Wedde conform de vigerende barema’s + maaltijdbonnen.
 • Heeft u interesse?

U kan zich dan kandidaat stellen door uw CV en een begeleidend schrijven (waarin u gewag zal maken van uw motivering) te laten geworden aan Mevr. Verstraete Katrin, Directrice van INTACT vzw, op het volgende e-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Trajectoire MGF dans le cadre de l'accueil des demandeurs d'asile

Dans le cadre du projet « FGM Global Approach » financé par le Fonds Asile Migration et Intégration (FAMI), mis en œuvre par le GAMS Belgique (aspects santé et socio-culturels) et l’asbl INTACT (aspects juridiques) une trajectoire MGF a été réalisée dans le but d’établir une approche commune au sein des structures d’accueil vis-à-vis de l’identification et l’accompagnement des femmes/filles demandeuses d’asile ayant subi ou à risque de MGF. Cette trajectoire a été élaborée grâce à l'input du terrain. Un groupe de travail national (représentants de Fedasil, Croix-Rouge et partenaires) a ainsi été constitué et piloté via un comité d’accompagnement de Fedasil.

Un nouveau guide sur l'accès à l'aide en santé mentale pour personnes exilées en région bruxelloise

Le Réseau Santé Mentale en Exil* présente la nouvelle édition de son guide sur l’accès à l’aide en santé mentale pour personnes exilées en région bruxelloise. Ce guide est destiné aux travailleurs de première ligne souhaitant mieux appréhender les divers enjeux liés à l’accompagnement psychosocial et thérapeutique de personnes présentant la double problématique d’une souffrance psychologique et d’un statut de séjour précaire.

Cette édition 2018 comprend une actualisation de la version 2011, ainsi que trois nouveaux chapitres consacrés à des publics spécifiques : les femmes victimes de violence, les mineurs étrangers non accompagnés et les usagers de drogues.

Pour obtenir un exemplaire papier du guide et avoir plus d'informations, contactez le Réseau :

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tél : 02 533 06 70

Personnes de contact : Ondine Dellicour et Johan Cornez.

Vous pouvez également télécharger une version numérique sur le site du SSM Ulysse

Lees meer...