INTACT werd in 2008 opgericht na talrijke aanmoedigingen om een dergelijke vereniging op poten te zetten. Deze aanmoedigingen kreeg ik tijdens ontmoetingen met onder andere magistraten, advocaten, GAMS België, artsen en politici.

Er ontbrak in België een juridisch expertisecentrum aangaande de problematiek van VGV. Een dergelijk centrum moest een aanvulling zijn op de al bestaande acties van verenigingen, de institutionele en gerechtelijke sector. Het moest volledig gericht zijn op preventie en het zoeken naar oplossingen, steeds met respect voor de culturele identiteit en de wet.

Vanaf het prille begin werd INTACT gezien als een zeer professionele vereniging, zorgvuldig en op zoek naar consensus.

celineDe vereniging ontwikkelt steeds verschillende partnerschappen, de werking kan worden opgevat als een gezamenlijk beraad en engagement ten voordele van de mensenrechten.

De drijfveer achter dit project was voor mij om tot een correcte gerechtigheid te komen, wat uiteraard een werk is zonder einde.

 

Mevr. Celine Verbrouck, voorzitster van vzw INTACT

 

De vzw werd opgericht door verschillende personen uit de academische, associatieve, medische en juridische wereld. De Raad van Bestuur bestaat vandaag uit de volgende personen :

Céline Verbrouck, advocate en voorzitter van de raad van bestuur van INTACT
Sotieta Ngo, Juriste en penningmeester van INTACT
Jean-Jacques Amy, gyneacoloog, professor emeritus van de VUB
Marie Bruyns, gyneacologe
Rosalie Daneels, advocaat
Djenabou Teliwel Diallo, sociaal assistent
Patricia Jaspis, rechter in het Gerecht van eerst aanleg van Nijvel
Paul-Jacques Lamotte, kinderarts
Françoise Leroux, psycholoog
Médiatrice Niwenamuha, juriste
Philippe Woitchik, Ethnopsychiater, psychotherapeut
Elvire Delwiche, sociaal assistent