De fundamentele missie van INTACT is om vrouwen en meisjes te beschermen tegen vrouwelijke genitale verminking en daarmee verbonden geweld (zoals gedwongen huwelijken en eergerelateerd geweld) via de naleving van de internationale, Europese en nationale normen en via :

mission 1  het onderzoek naar en de ontwikkeling van juridische middelen;
 mission 2 het politieke pleidooi (verdediging van de rechten op politiek niveau);
 mission 3 de opleiding van professionals;
 mission 4 de ontwikkeling van een multidisciplinaire aanpak met de verschillende actoren die met VGV worden geconfronteerd.

 

mission 5