Vormingen voor politie naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omzendbrief COL 06/2017

Op 1 juni 2017 trad de Omzendbrief COL 06/2017 betreffende het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminkingen, gedwongen huwelijken en wettelijke samenwoningen in werking. Deze omzendbrief heeft tot doel begrippen als eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken en wettelijke samenwoningen te verduidelijken alsook richtlijnen vast te leggen voor politie en justitie inzake de aanpak van de verschillende vormen van eergerelateerd geweld.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omzendbrief organiseerde INTACT vzw verschillende vormingen ter attentie van politie. De vormingen hadden tot doel om de verschillende types geweld voor te stellen, de deelnemers te sensibiliseren omtrent de realiteit van deze problematieken die de waardigheid en grondrechten ernstig aantasten, hen de nodige werkinstrumenten aan te reiken om deze vormen van geweld aan te pakken en ervaringen uit te wisselen. Achteraf bleken de opleidingen eveneens de uitgelezen plek te zijn voor ontmoetingen en uitwisselingen tussen actoren die niet altijd gewend zijn om samen te werken.   

De programma’s van de verschillende vormingen vindt u hieronder:

De omzendbrief en de bijlagen kan u terugvinden via onderstaande links:

Op één van onze vormingen was een journaliste van Charlie Magazine aanwezig. Wat zij ervan vond, lees je hier