Vorming 29 maart 2018 rond “Gedwongen huwelijken, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminkingen”

In samenwerking met het Instituut Gerechtelijke Opleiding en het Kabinet van staatssecretaris Zuhal Demir belast met onder andere Armoedebestrijding en Gelijke Kansen, organiseerde INTACT vzw op 29 maart 2018 een tweetalige vormingen (FR/NL) voor magistraten die geïnteresseerd en gespecialiseerd zijn in de problematiek van intrafamiliaal geweld. Net zoals de vormingen voor politieambtenaren, had deze vorming tot doel om een beter beeld te krijgen van de Omzendbrief COL 06/2017 betreffende het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminkingen, gedwongen huwelijken en wettelijke samenwoningen, die in werking trad op 1 juni 2018. De deelname van 25 magistraten en 17 sprekers uit verschillende sectoren zorgde voor een boeiende vorming vol zeer verrijkende uitwisselingen.

Het programma van de vorming vindt u op de volgende link.

De omzendbrief en de bijlagen kan u terugvinden via onderstaande links: