INTACT ontwikkelt instrumenten om professionals uit alle sectoren die geconfronteerd worden met dit soort geweld te helpen door hen informatie te verschaffen over VGV, over de manier waarop een risico op besnijdenis kan opgespoord worden en over de verdediging van de rechten van meisjes en vrouwen die er het slachtoffer van zijn of het dreigen te worden (de te nemen preventieve en beschermende stappen en maatregelen conform het juridisch kader en verbintenissen van België).

De organisatie stelt documentatie ter beschikking voor professionals:

  • in geval van een asielaanvraag gebaseerd op VGV: (documentatie over de praktijk van besnijdenis in het land van herkomst, relevante teksten, procedurevoorbeelden, gerichte nationale of internationale rechtspraak);
  • in geval van een risico op besnijdenis voor een meisje of vrouw of een vastgestelde VGV;
  • in geval een administratieve of juridische procedure noodzakelijk lijkt (doorverwijzing naar referentiepersonen voor VGV ter ondersteuning van advocaten, de politie, magistraten, enz.).

De documentatie en de instrumenten zijn beschikbaar via deze link.