INTACT ontwikkelt expertise over thema’s met betrekking tot asiel, geweld tegen vrouwen en de bescherming van het kind. Hiervoor zaten zitten we samen met nationale en internationale instellingen (bijv. EASO, CGVS, UNHCR, Europese Commissie) en werkten we nauw samen met andere organisaties die actief zijn in hetzelfde domein (Europees netwerk END FGM, Gams-België).

Dit onderzoek geeft voornamelijk voeding aan het pleidooiwerk van INTACT rond verschillende onderwerpen zoals de bescherming van het kind, de analyse van rechtspraak , en de uitvoering van de strafwetgeving in België.

Het geeft ons ook de mogelijkheid om belangenbehartiging te doen bij parlementsleden, hetzij om wetgeving te ondersteunen, hetzij om de parlementaire vragen te beantwoorden.

Deze studies kwamen tot stand dankzij de nauwe samenwerking met gespecialiseerde advocaten om juridische vraagstukken uit te diepen of om de ontwikkeling van de rechtspraak te kunnen opvolgen.

Bovendien draagt de ontwikkeling van Belgische, Europese en internationale netwerken bij tot de verrijking van ons debat en tot de versterking van de samenhang tussen onze acties en expertise.

De resultaten van het onderzoek dat uitgevoerd werd door INTACT zijn hier online raadpleegbaar.