INTACT dankt alle deelnemers en sprekers voor hun interesse en deelname aan het colloquium “Het voorkomen en bestraffen van een vorm van mishandeling die voortkomt uit de traditie: Vrouwelijke genitale verminking” dat plaatsvond op 14 november 2014 .

1° De bijdragen van de sprekers zijn beschikbaar via onderstaande links:

Inleiding door France Blanmailland, voorzitster van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ)

Wat is VGV ? Waar en waarom wordt het toegepast?, door Fabienne Richard, vroedvrouw, Guest Researcher aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde van Anwerpen en coördinatrice van de vzw GAMS België.

De protectionele en strafrechtelijke context in België: van de moeilijkheden van detectie tot het gebrek aan bestraffing. Inventaris en mogelijke oplossingen door Thérèse Legros, coördinatrice van de vzw INTACT.

Het hoger belang van het kind in de protectionele en strafrechtelijke procedures, door Jacques Fierens, professor aan de Universiteit van Namen.

“Forced Marriage Protection Order, UK” : een inspiratiebron voor België?, door Anne-Marie

Hutchinson, advocate aan de Balie van Londen.

“Protectionele” rondetafel :Hoe kan een kind beschermd worden tegen VGV ? Hoe handelen bij een geconstateerde VGV ?

• Bernard De Vos, kinderrechtencommissaris

• Margot Taeymans, Vlaams Forum Kindermishandeling

 Anne-Marie Renard, adjunct-adviseur van de SAJ van Brussel

• Sophie Wolf, substituut van de procureur des Konings te Luik (sectie jeugd)

André Donnet, jeugdrechter te Nijvel

Artikel 409 van het Strafwetboek : van incriminatie tot vervolgingen - situatie in België, door Maryse Alié, advocate aan de Balie van Brussel.

“Strafrechtelijke” rondetafel: Een effectieve behandeling van strafrechtelijke dossiers gelinkt aan VGV

• Ine Van Wymersch, substituut van de procureur des Konings van Brussel (sectie zeden)

 Patricia Jaspis, rechter van de correctionele rechtbank van Nijvel

• Maïté De Rue, substituut van de procureur-generaal des Konings van Luik (lid van de werkgroep van het College van de procureurs-generaal over het ontwerp van een omzendbrief inzake eergerelateerd geweld)

• Barbara De Naeyer, dienst jongeren en familie van de politiezone Brussel-West

Justitie en culturele diversiteit : « Les yeux grands fermés », door Anne Wyvekens, directrice van onderzoek van de CNRS, ISP Cachan, Frankrijk

Conclusies, door Paul Martens, erevoorzitter van het Grondwettelijke Hof

2°/ Nuttige informatie (wettelijke teksten, studies, analyses), beschikbaar online :

-              Alié Maryse, Les mutilations génitales féminines : de l’incrimination aux poursuites, état des lieux en Belgique et regards européens, asbl Intact, Bruxelles, 2014                            

-              Wyvekens Anne, Pluralisme culturel et politique criminelle, APC 2014, n°36, éd. A Pedone, Paris.

-              Wettelijke bepalingen betreffende VGV in België

-             General comment No. 14 of the Committee on the Rights of the Children

3°/ De akten van het colloquium zullen weldra beschikbaar zijn op de website…