HET TEAM VAN INTACT WIL U VAN HARTE BEDANKEN VOOR UW INTERESSE/DEELNAME AAN HET COLLOQUIUM VAN 14 NOVEMBER 2013 “VROUWELIJKE GENITALE VERMINKING EN ASIEL IN HET LICHT VAN DE RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET INTERNATIONAAL RECHT: HET VOORBEELD VAN GUINEE”.

colloque thumb nl

Hieronder kunt u verdere documentatie terugvinden met betrekking tot het colloquium.

1. Algemene informatie

Internationale instrumenten :

Studies en analyses:

Praktische documenten:

2. Documentatie met betrekking tot de sprekers:

9u00 : Welkomstwoord, Céline Verbrouck, voorzitster vzw INTACT en advocate aan de Balie van Brussel.

9u05 : Inleiding, Sabine de Bethune, voorzitster van de Senaat.

9u15 : Het internationaal kader inzake asiel, Christine Loudes, directrice van de campagne End FGM, Amnesty International Europe.

9u35 : Voorstelling van de studie van het UNHCR : “ Beyond Proof ; Credibility assessment in EU Asylum Systems”. Nood aan eenmultidisciplinaire benadering”, Fadela Novak-Irons, Policy Officer, UNHCR Bureau for Europe.

10u00 : Regelgeving betreffende de informatie over het land van herkomst – het voorbeeld van Guinee, Céline Lepoivre, juriste, BCHV

11u00 : Studie van de rechtspraak over de inachtname van VGV in het kader van de internationale bescherming in Guinese asielaanvragen, Christine Flamand, juriste, vzw INTACT et Rosalie Daneels, advocate aan de Balie van Brussel.

11u20 : VGV in Guinee: stand van zake en impact van de campagnes ter bestrijding van VGV:

12u05 : De effectieve bescherming van vrouwen en meisjes tegen VGV in Guinee, Natalia Juanovna Valdes, attaché juridische dienst, CGVS.

12u45 : Conclusies en perspectieven, Zakia Khattabi, Senator