NAAR EEN SPECIFIEK PREVENTIE- EN BESCHERMINGSPROTOCOL VOOR KINDEREN SLACHTOFFERS VAN VROUWELIJKE GENITALE VERMINKING?

colloque intact 2012

 

9u00 : Welkomstwoord door Thérèse Legros, coördinatrice van vzw INTACT

9u10 : Inleiding rond het NAP 2010-2014 door de Minister van Cultuur, Audiovisuele Middelen, Gezondheid en Gelijke Kansen van de Federatie Wallonië-Brussel

9u20 : Presentatie van de studie over VGV in België door Marie de Brouwere

9u35 : Presentatie van het Nederlands protocol door Tosca Hummeling GGD, (Nederland) 

10u00 : Evaluatie van het risico (en zijn limieten) op VGV in migratiecontext door Professor Sara Johnsdotter (Zweden)

11u10 : Rondetafel over de preventie- en beschermingsmiddelen in de Federatie Wallonië-Brussel en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

14u00 : “Contact met de gezinnen: methoden en benaderingen” Martine Bos, (GGD), Nederland.

14u20 : “Het beroepsgeheim versus VGV” door Jean-François Servais

14u45 : “Beschermingsmaatregelen en opvolging”, Anne-Marie Renard

15u05 : “Beschermingsmaatregelen in noodgevallen” door Pierre-André Hallet

15u25 : “Preventie en repressie. Reflectie over de functies van de strafwet en haar beperkingen” door Françoise Digneffe

15u45 : Vraag- en antwoordsessie

16u15 : Conclusies door Fabienne Druant