Under construction

Onze werk kan enkel uitgevoerd worden in samenwerking en door uitwisseling met onze Belgische en buitenlandse partners. De ontwikkeling van Belgische, Europese en internationale netwerken zorgt er voor dat onze debatten verrijken en dat de coherentie van onze acties en onze ervaring versterkt worden.

INTACT heeft op die manier een ruimte gecreëerd voor interdisciplinaire reflectie en vernieuwing met als doel concrete antwoorden te bieden voor complexe situaties. Wij hebben regelmatig uitwisselingen met verschillende actoren, door middel van een dynamische en constructieve aanpak, met respect voor de doelstellingen van eenieder.

In dat kader organiseert INTACT elk jaar een conferentie, met als doel de belangrijke actoren samen te brengen om de praktijk en ervaring op vlak van (nationale en internationale) bescherming van vrouwen en meisjes te doen evolueren en te harmoniseren.

2010

‘Vrouwelijke genitale verminking, gedwongen huwelijken, zogenaamd eergerelateerd geweld : hoe de slachtoffers beschermen ? welke samenwerking tussen professionals ?’

2011

‘Internationale bescherming en schadelijke traditionele praktijken’

2012

‘Naar een protocol voor preventie en bescherming van kinderen die slachtoffer zijn van VGV’

2013

‘VGV en asiel in het kader van de recente ontwikkelingen in het indernationaal recht : casus Guinée’

2014

‘Voorkomen van een vorm van mishandeling die voortkomt uit de traditie : de casus van VGV’

2015

‘De Conventie van Istanbul : een nieuwe tool in de strijd tegen VGV’

2016

‘Geweld en het traumatisch geheugen : welke plaats in het asieltraject ?’

De verslagen van de conferentie en de tussenkomsten zijn toegankelijk via de volgende link.