Juridische hulp

INTACT ondersteunt betrokken personen en professionelen tijdens hun juridische stappen en bij hun bedenkingen over VGV in relatie met het asiel, gender, en de jeugdbescherming.

Het gaat om het geven van een juridisch advies in een specifieke situatie, in situaties waarin meisjes en vrouwen beschermd moeten worden. Op die manier is INTACT een referentieplaats voor deze vragen.

INTACT stelt verschillende tools ter beschikking, naast geactualiseerde informatie over gendergerelateerd geweld en handige juridische instrumenten om de kwaliteit van de tussenkomsten te verbeteren.

Voor wie ?

  • Voor personen die betrokken zijn bij de praktijk (meisjes/vrouwen die een vorm van VGV ondergaan hebben of het risico lopen, ouders, naasten, …) ;
  • Voor professionelen (eerstelijnsdiensten, advocaten, sociaal assistenten, jeugdhulp, politie, justitie, …).

Waarom ?

  • Om elke persoon te informeren over het strafrechtelijk verbod op VGV en over de juridische mogelijkheden om de rechten van de vrouwen en meisjes te doen naleven ;
  • Om de professionals en betrokken personen te ondersteunen in het beheer van signalement van VGV. INTACT helpt tijdens de evaluatie van een risico en geeft advies over welke procedures moeten gevolgd worden en welke beschermingsmaatregelen geschikt zijn (moet het beroepsgeheim opgeheven worden, mogelijkheid tot bemiddeling met de familie van het slachtoffers, mogelijkheid een signalement te doen bij het gerecht, …) ;
  • Om de ondersteuning van asielzoeksters die VGV inroepen als vervolging, te verbeteren (raad tijdens de procedure, verspreiding van tools, doorsturen van rechtspraak, specifieke juridische argumentaties of nuttige informatie).

Praktisch :

U kan een telefonische aanvraag doen via (0)499 83 29 42 of een mail sturen naar een van de personen in het team.